Garantiebeheer

Om gebruik te kunnen maken van de garantie moet deze kaart ingevuld en onmiddellijk teruggestuurd worden. Wij delen u mee dat de gegevens, die u ons verstrekt, deel uitmaken van een eigendomsfiche, met exclusieve toegang door SAMMIC, S.L, en dat deze gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden in overeenstemming met de Organische Wet 15/99 van 13 december 1999 betreffende de Bescherming van de Privacy. De toegangs-, bekrachtigings-, annulerings- en herroepingrechten voor het afstaan van de gegevens kunnen op elk gewenst ogenblik uitgeoefend worden in overeenstemming met de bepalingen van voornoemde Wet en andere normen die verkrijgbaar zijn op het volgende adres: sales@sammic.com

Machine
Eigenaar

Garantievoorwaarden

Uitsluitend wanneer deze kaart terug aan SAMMIC bezorgd wordt heeft u recht op garantie.

De garantie begint op de datum van aankoop van het toestel, bewezen door de aankoopfactuur, en geeft recht op:

12 maanden garantie (kan uitgebreid worden tot 18 maanden wanneer de garantiekaart ingestuurd wordt) voor vervangingen of defecte componenten. De transport- en retourkosten gaan ten laste van de klant.

Na de installatie van de machine moet de meegeleverde handleiding gelezen worden. In geval van incidenten tijdens de garantieperiode mag NIETS GEDEMONTEERD WORDEN. Vraag advies aan uw bevoegde installateur.

De garantie op het product vervalt in geval van een technische interventie in het product door niet bevoegd personeel en ingeval van manipulatie van de gegevens van de factuur of het identificatieplaatje.

SAMMIC, S. L. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door incorrecte installatie, verkeerd gebruik of nalatigheid van de gebruiker.

Naar omhoog
Hemen, iluntasuna baino ez aurkituko duzu... Zure esku dago