ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Impressum

Sammic S.L.
Polígono Basarte 1, 20720 - Azkoitia (Guipúzcoa)
Ingeschreven in het Handelsregister van Guipúzcoa
C.I.F. ESB20869152

Gegevensbescherming

The information you give us will be kept in a file property of and with exclusive access of Sammic, S.L., which assures their confidentiality according to the Organic Law 3/2018 of 5 December on the Protection of Personal Data and the Guarantee of Digital Rights.

Sammic S.L. stuurt alleen informatie naar personen die hierom uitdrukkelijk verzocht hebben. Om te garanderen dat onze abonnees deze toestemming gegeven hebben wordt een bevestigings- en waarschuwingsproces uitgevoerd door middel van web en e-mail.

Onze informaticasystemen beschikken over de noodzakelijke beveiligingen om het verlies of de manipulatie van de in ons bezit zijnde informatie onmogelijk te maken. Enkel welbepaalde personen, verantwoordelijk voor het databeheer, hebben toegang tot de opslagsystemen.

Sammic S.L. verkoopt, verhuurt of verstrekt in geen geval aan derden de door de bezoekers van de website verstrekte persoonlijke gegevens. Met uw toestemming kan Sammic S.L. gebruik maken van deze informatie voor commerciële doeleinden, etc.

Om de toegangs-, bekrachtigings-, annulerings- en bezwaarrechten met betrekking tot het gebruik van de gegevens uit te oefenen kunt u ons een e-mail sturen contact@sammic.com.

Copyrights van de website

Alle intellectuele eigendomsrechten voor de inhoud van deze website, zijn grafisch ontwerp en broncodes zijn het exclusieve eigendom van Sammic S.L., waardoor Sammic S.L. de exclusieve uitoefening van de betreffende uitbatingsrechten heeft. Bijgevolg zijn de reproductie, verdeling, openbare mededeling en verandering, compleet of gedeeltelijk, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Sammic S.L. verboden. Alle handelsnamen, merken en onderscheidingstekens van eender welke aard, die in deze website vervat zijn, zijn eveneens wettelijk beschermd.

Inhoud van de website en links

Bij Sammic S.L. aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor het slechte gebruik van de inhoud van onze website. Dit is de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die toegang krijgt tot de website of die de website gebruikt.

Update en wijziging van de website

Sammic S.L. behoudt zich het recht voor om de informatie van deze website evenals de configuratie en presentatie van de website te actualiseren, wijzigen of annuleren, en dit op elk gewenst ogenblik, zonder voorgaande mededeling, en zonder hiervoor aansprakelijkheid gesteld te kunnen worden.

Technische gegevens

Bij Sammic S.L. aanvaarden wij geen aansprakelijkheid die te wijten is aan technische problemen of storingen van de informaticasystemen, waarvoor onze maatschappij niet verantwoordelijk is, die tijdens de aansluiting op het internet plaatsvinden, en voor schade die veroorzaakt kan worden door derden door middel van onwettige tussenkomsten, buiten de controle van Sammic S.L.

Wij aanvaarden evenmin aansprakelijkheid voor mogelijke schade die de gebruiker kan lijden tengevolge van fouten, defecten of omissies in de door ons verstrekte informatie indien deze informatie afkomstig is van externe bronnen.

Naar omhoog
Hemen, iluntasuna baino ez aurkituko duzu... Zure esku dago